Trải nghiệm Trạng thái Essence

Trải nghiệm Trạng thái Essence
Trai-nghiem-Trang-thai-Essence-13

Trải nghiệm Trạng thái Essence: Tự do/Mạnh mẽ/Năng lượng, Yêu thương, phóng khoáng, .... Tỉnh thức, Tĩnh lặng .....

Đây là trạng thái chúng ta đã biết và muốn quay trở về trạng thái này :-)

"Tôi không dạy cho bạn điều gì, tôi chỉ nhắc những điều các bạn đã quên" - Ts Menis Yousry

Chúng ta đã biết Thiên đường như thế nào, video này gợi nhớ nơi chúng ta đã biết. 


 

 

Nguồn: QuangPN - Ngày: 6/10/2017 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 02/12/2020 12:36:58 PM

Tag: #Video - Film, #Năng lượng:

----------------