Ảnh

What do you focus on?

QuangPN

Bài hát rất hay nói về sự mâu thuẫn giữa SUY NGHĨ - CẢM XÚC - HÀNH ĐỘNG.

Câu nói của nhạc sỹ Thanh Tùng thật hay:cội nguồn hạnh phúc là nước mắt và hoa trái là nụ cười .... 

QuangPN
QuangPN
QuangPN
QuangPN
QuangPN
QuangPN
QuangPN
QuangPN

CHIA SẺ và HỖ TRỢ người khác: Càng chia sẻ bạn sẽ nhận càng nhiều. Đây là điều tôi đã và đang làm. Nền Kinh tế Bên trong vận hành khác với Nền kinh tế Bên ngoài. Niềm vui tạo ra Niềm vui ... Tình yêu tạo ra tình yêu ... Giàu có tạo ra Giàu có ...

PhuongDT
QuangPN
QuangPN
QuangPN

[Essence] CÀNG TÌM HIỂU VỀ HÀNH TRÌNH ESSENCE càng thấy THIẾT THỰC và CẦN THIẾT

QuangPN

[ESSENCE] Essence Process Thật là đơn giản 

QuangPN
QuangPN

Tuyên bố của tôi hôm nay

"Đau khổ hay hạnh phúc chỉ là sự tưởng tượng, vậy sao ko hạnh phúc mà phải đau khổ"

QuangPN
QuangPN

Đừng cố gắng thay đổi mọi người; Chỉ cần yêu họ! Tình yêu là những gì làm thay đổi chúng ta.

QuangPN