Có 3 mục quan trọng: Sinh - Sống - Chết! Sống là ở giữa Sinh và Chết ...

"Sống cuộc sống nhưng không níu bám lấy nó, không níu bám lấy bất kì cái gì. Níu bám làm cho bạn thành xấu xí và bạo hành. Níu bám làm cho bạn thành kẻ ăn xin và cuộc sống là dành cho những người là hoàng đế, không dành cho những người là kẻ ăn xin. Nếu bạn ăn xin bạn sẽ không được gì cả. Cuộc sống cho nhiều cho những người không bao giờ ăn xin. Cuộc sống trở thành phúc lạc thường xuyên cho những người vẫn còn không níu bám lấy nó. Sống nó, tận hưởng nó, mở hội nó, nhưng không keo kiệt, không níu bám nó. Níu bám này vào cuộc sống cho bạn sợ chết bởi vì bạn càng níu bám, bạn càng thấy rằng cuộc sống không có đó - nó đang đi, nó đang đi, nó đang đi. Thế thì sợ chết nảy sinh." Osho

Sống - Chết

1917 là một bộ phim chiến tranh sử thi của đạo diễn Sam Mendes và đồng biên kịch bởi Mendes và Krysty Wilson-Cairns. Bộ phim được dựa trên một câu chuyện do ông nội Alfred Mendes kể cho cháu Sam Mendes, và kể lại câu chuyện về hai người lính trẻ Anh ở đỉnh điểm của Thế chiến 1 trong Mùa xuân năm 1917, được giao nhiệm vụ đưa ra một thông điệp cảnh báo về một cuộc phục kích trong một trong những cuộc giao tranh ngay sau khi quân Đức rút về Phòng tuyến Hindenburg trong Chiến dịch Alberich.

QuangPN
QuangPN
QuangPN
QuangPN