Sức khỏe

QuangPN

Chỉ khi bạn đã bị trầm cảm đến mức độ nào đó thì bạn mới cảm nhận được là mình không khỏe, nhưng thực ra khi bạn không thấy rộn ràng vui sướng chính là lúc bạn đã không khỏe rồi. 

 

Nếu sức khỏe phải đến từ bên trong, chắc chắn chúng ta phải thực hiện một số kỹ thuật bên trong. Chúng ta phải tạo ra một môi trường trong đó cơ thể, tâm trí, cảm xúc và năng lượng của ta được hài hòa. Nếu ta cam kết dành khoảng 25-30 phút mỗi ngày vào buổi sáng cho có được sự an lạc bên trong theo một quy trình đơn giản, nhằm tạo cho cơ thể và tâm trí có trải nghiệm trọn vẹn về sức khỏe và hạnh phúc thì lúc đó chúng ta có khả năng sống khỏe mạnh và tốt đẹp.

 

 

QuangPN