Thư ngỏ! Bạn thân mến!

Chúng ta ai cũng muốn cuộc sống Hạnh phúc - Bình an và Thịnh vượng. Quang cũng vậy, Quang là học sinh chuyên toán từ bé, nên khi Quang được du học sang Hungary, Quang tự hỏi mình: 1. Hạnh phúc là gì? và 2. Con đường đạt tới đó? Và như vậy, đến hôm nay Quang tìm kiếm gần 30 năm; Quang đến với Khoa học, Triết học/Tôn giáo/Thiền/Ts Menis Yousry ... đúc kết thành "Life Support Life".

- Nếu bạn đang gặp khó khăn, muốn tìm kiếm đam mê, tình yêu của mình ... Quang có thể chia sẻ để bạn tham khảo.
- Nếu bạn đang gặp vấn đề trong mối quan hệ, muốn tìm "một nửa" của mình ... Quang có thể chia sẻ những bài học "Nói từ Trái tim", "Giải quyết xung đột" ...
- Nếu bạn muốn trải nghiệm Vượt qua giới hạn, sống tự do/bình an ... Quang có thể chia sẻ những bài tập trải nghiệm, những bài tập Thiền ... giúp bạn có trải nghiệm sâu sắc và bạn dám làm những việc chưa từng làm ...

Quang tổ chức nhiều hoạt động, các khoá học, các buổi trải nghiệm ... theo 05 Nguyên lý và 05 Phương pháp Quang đã đúc kết để các bạn đạt được Mục tiêu và Mong muốn của mình. Quang cũng hướng dẫn (mentoring) nhiều người và đạt kết quả rất tuyệt vời!

Hành trình của Quang vẫn tiếp tục! Chia sẻ - Phục sự - Học hỏi mọi người là cách mà Quang đi.

Chúc bạn Hạnh phúc - Bình an - Thịnh vượng!

Phạm Ngọc Quang

Về QuangPN

No documents found