Theo Thể loại

Nhạc thiền động Osho

Nguyen Van Dat

Lúc đó là buổi sáng đầy ánh mặt trời và trời thì đẹp, và con rết đang sung sướng và phải đã ca hát từ trong tim. Nó đang đi, gần như say sưa với không khí buổi sáng.

Nguyen Van Dat